Pakiet 'Rytm’

Pakiet 'Rytm’

’Rytm’ to autorskie oprogramowanie stworzone na potrzeby obsługi szkół tańca i klubów fintess. Pakiet umożliwia definiowanie poszczególnych zajęć, łącznie z określaniem osób prowadzących, ich stawek (pakiet obsługuje 3 modele rozliczania z osobami prowadzącymi zajęcia (per zajęcia, per liczba osób na zajęciach, procent od przychodu z zajęć), definiowanie szeregu metod płatności (w tym płatność jednorazowa (100% przez uczestnika, płatność przy użyciu kart lojalnościowych (FitProfit, Multisport, inne)) czy karnety klubowe. Pakiet współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, i umożliwia rejestracje uczestników poprzez karty personalne z kodem kreskowym, bądź po nazwisku.

Efektem wdrożenia pakietu jest przyspieszenie rejestracji uczestników zajęć (kilka sekund per osoba), możliwość generowania raportów rozliczeniowych dla instruktorów prowadzących zajęcia, czy wreszcie analizę zebranych danych dotyczących zajęć, liczby uczestników, dochodowości poszczególnych zajęć czy trendów.

Atrakcyjny cenowo abonament

Licencja na 'Rytm’ jest udzielana na zasadach miesięcznego abonamentu. Oferujemy 3 modele płatności:

– uzależniony od liczby uczestników zarejestrowanych w programie (od 95 groszy za osobę dla pierwszej stacji, od 75 groszy za osobę dla kolejnych)

– uzależniony od liczby rejestracji na zajęcia (od 55 groszy za pojedyńczą rejestrację uczestnika dla pierwszej stacji, od 40 groszy dla kolejnych)

– stała miesięczna opłata niezależnie od ilości uczestników czy rejestracji (od 450 złotych za pierwszą stację, od 300 za kolejne)

Wersja trial pakietu

Zainteresowane szkoły tańca i kluby fitness zapraszamy do kontaktu. Oferujemy instalację pakietu w bezpłatnej wersji (ograniczonej czasowo) celem przetestowania jego działania, oraz pomoc przy imporcie danych / konfiguracji.