Raportowanie

Na skróty

Slajdy dotyczące poniższego opisu są dostępne tutaj.

Przyczyny trudności dot. raportowania w przedsiębiorstwach

Każde przedsiębiorstwo posiada właściwe dla siebie programy komputerowe, czy bazy danych, na ogół mocno specyficzne dla danej branży. Gros z nich to narzędzia firm trzecich, zakupione jako gotowe produkty. Gros z tych z kolei oferuje caly pakiet raportów właściwych dla danego programu – na ogół jednak okazuje się że lista tychże raportów nie zaspokaja w 100% potrzeb użytkowników.

Powyższy brak wynika najczęściej ze specyfiki każdego przedsiębiorstwa – przykładowo różne są w firmach ich sspecyficzne KPI, różne są parametry prowadzonych prac, projektów i inne – w efekcie nie ma szan żeby producent danego programu mogł zaoferować wszystkie niezbędne raporty w cenie podstawowego programu. Większość producentów oferuje możliwość dorobienia specyficznych raportów – kłopot w tym że taka usługa jest z reguły bardzo kosztowna.

W sytuacji jak wyżej, jeżeli w dodatku przedsiębiorstwo używa nie jednego ale kilku programów, ograniczone możliwości raportowania z każdego z tych programów – utrudnione dodatkowo faktem że dane nie są wspólne dla wszystkich tych programów – powoduje że przygotowanie specyficznych raportów jest uciążliwe. Wymaga zaangażowania czasu na pozyskanie danych z każdego z używanych programów, znnalezieniu elementów łączących te dane i połączenia tych danych, następnie przygotowanie właściwego raportu. Co dodatkowo komplikuje całość to fakt, że zmiana wymagań dotyczących koncowego raportu (np. konieczność dołożenia nowych kolumn czy danych liczbowych) powoduje że całość prac – wraz z ich czasochłonnością – trzeba powtórzyć.

Uwspólnienie danych w bazie danych OLAP daje firmie gigantyczne korzyści:

1) OLAP staje się jednym wspólnym źrodłem danych raportowych, nie ma więcej konieczności „sklejania” danych pochodzących z różnych systemów.

2) Dane z bazy OLAP są dostępne na szereg sposobów, z czego najistotniejszym jest możliwość ich prezentowania w formie tabel przestawnych programu MS Excel, gdzie każdy mający dostęp do tych danych jest w stanie samodzielnie, bez angażowania ani jednej osoby z działu wsparcia, IT, księgowośći czy jakiegokolwiek innego, poprzez kilka kliknięć myszką uzyskać każdą informację. Nie ma już potrzeby korzystać z predefiniowanych raportów dostarczonych przez producenta oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie.

3) Czas – w momencie kiedy źródłem danych raportowych staje się baza OLAP, zmienia się całkowicie filozofia pozyskiwania i analizowania danych. Osoby decyzyjne nie muszą prosić poszczególnych działów czy osób o dane – mają do nich natychmiastowy dostęp. Prezentacja jakichkolwiek danych nie wymaga przygotowywania zwyczajowych raportów – można je w kilka chwil przygotować w programie MS Excel.

4) Dodatkowo, jeżeli część danych chcemy prezentować tylko w postaci tradycyjnych raportów, gdzie użytkownik ma ograniczone możliwości wyboru danych i powinien widzieć tylko dane i wartości dozwolone – nadal możemy przygotowywać dla takich użytkowników takie raporty, tyle że prościej; źródłem danych nie są już programy używane w firmie, stąd raport nie musi być przygotowany przez dostawcę oprogramowania. Źródłem danych dla takich raportów także jest baza OLAP.

Gdyby chcieli Państwo zobaczyć na żywo mechanizm działania bazy OLAP – prosimy o kontakt.