Raportowanie: odoo – Excel

Raportowanie z systemów CRM / ERP

Niedocenianym elementem każdego wdrożenia systemu wspomagania zarządzania firmą (CRM / ERP) jest raportowanie. Powszechna opinia, wynikająca często z braku doświadczenia w pracy z tymi systemami, zakłada że po wdrożeniu system umożliwi pozyskanie każdej zawartej w nim informacji 'domyślnie’, że każdy dostępny 'z pudełka’ raport będzie w 100% efektywny i poprawnie skonstruowany, a za pomocą dostępnych po wdrożeniu raportów uda się pozyskać każdą informację jakiej poszczególne osoby w firmie będą potrzebować. To duży błąd.

Jak to może wyglądać – ryzyka

Przedwdrożeniowa analiza biznesowa obejmuje na ogół szereg modułów, wymaga kontaktu z szeregiem osób i opisania mnóstwa informacji – w efekcie raportowanie, którego opisanie i analiza powinny de facto mieć miejsce dopiero po zakończeniu analizy całości systemu, jest traktowane bardziej jak problem który należy jak najszybciej rozwiązać i mieć z głowy (czas to pieniądz, zakończmy analizę jak najszybciej..) niż jak część wdrożenia która w dużej mierze wpłynie na ocenę czy było ono sukcesem czy nieporozumieniem. Konsekwencją jest częste założenie że 'będziemy mieli dane w systemie, poradzimy sobie’. Dwa główne błędy takiego myślenia można wskazać jako:

– Sukces wdrożenia (uruchomienie systemu, dopuszczenie do niego użytkowników) prawie natychmiast zostanie przyćmiony problemami jakie użytkownicy końcowi będą mieli z pozyskaniem pożądanych danych; częsty scenariusz to przygotowywanie raportów z różnych modułów (sprzedaż, magazyn, fakturowanie) dostępnych w systemie 'domyślnie’ , i sklejanie tak pozyskanej informacji ręcznie, w excelu. Konieczność wykonywania takich operacji fatalnie wpływa na percepcję nowego systemu w oczach użytkowników  końcowych.

– Brak przemyślanego podejścia do raportowania z nowego systemu spowoduje – natychmiast po wdrożeniu – konieczność poniesienia następnych, niebanalnych wydatków na przygotowanie nowych bądź dostosowanie istniejących raportów tak, aby odpowiadały one wymaganiom użytkowników końcowych.

Raportowanie z systemu odoo

Dla instalacji odoo które uruchamiamy proponujemy dodatkowe elementy, pozwalające na natychmiastową, działającą od razu po wdrożeniu systemu analizę danych z odoo w – najbardziej popularnym narzędziu – Excelu. Podczas gdy pracownicy używają na co dzień do pracy interfejsu odoo (www), osoby zajmujące się raportowaniem (kontroling, księgowość, zarząd..) mogą pozyskać łatwo prezentowalną informację o stanie firmy przy użyciu powszechnie stosowanych narzędzi firmy Microsoft.

Istotnym elementem rozwiązania jest dostosowanie jego parametrów do wymagań – i budżetu – klienta. Możliwości jakie oferujemy zaczynają się od udostępnienia na potrzeby aplikacji Excel predefiniowanych danych do swobodnej analizy (prosta tabela przestawna w Excelu), gdzie jedynym kosztem dodatkowym jest zakup komputera z Windows/Office (bądź użycie już posiadanego), a kończą na przygotowaniu zaawansowanej hurtowni danych bazujących na serwerze SQL Microsoft, wraz z m.in. automatycznym odświeżaniem danych, danymi udostępnionymi w postaci kostki OLAP (analiza danych w tabelach przestawnych w Excelu), raportami statycznymi (SSRS) dostępnymi przez przeglądarkę WWW na każdym w możliwych urządzeń (komputer, tablet, telefon), czy cyklicznym rozsyłaniem konkretnych raportów na wskazane adresy email.

Slajdy pokazujące przykładowe modele wdrożeń są dostępne tutaj.